DSR eindoordelen – oktober 2007

In de database Ikkebesie (geripped van de NRC-site in 2009) zijn dit de eerste eindoordelen + reacties van De Schrijvende Rechter.

Hoewel het gaat om een niet onaardig voorval, ontbreekt het aan een diepere pointe. Een en ander kan worden samengevat als: “er zaten muizen in de bioscoop”. Eindoordeel: 6 (zegge: zes) PS You go quote!
14-10-2007

Aan Lucien: Om niemands eindoordeel is gevraagd en toch wordt het regelmatig gegeven. Ook daar is de reageer-optie voor- democratie in optima forma. Eindoordeel: 5 (zegge:vijf).
06-10-2007

“In de tuin. Zonnig. Koffie drinken onder de walnootboom. Bladeren vallen op de krant. Op de tafel.” Halve zinnetjes. Om een sfeertje te scheppen. Les een van de cursus “Hoe schrijf ik een column”. Maar niet overdrijven. Toch een vak apart. Hierom, en het bombastische Latijn en het uitblijven van iets dat ook maar lijkt op een pointe, luidt het eindoordeel: 4 (zegge: vier).
09-10-2007

Met alle respect voor overleden dierbaren, maar de conclusie van de laatste zin zou zijn dat moeder graag met haar foto in de krant had gewild- en dat lijkt me niet de nagestreefde “pointe”. Eindoordeel: 6- (zegge: zes min) Aan Sienna, Hietbrink en consorten: de reageeroptie is bedoeld om te reageren. De oproep daarin mensen te beperken, vind ik des PVV’s. Die wil ook andersdenkenden de mond snoeren. En zo staan sommige mensen dichter bij het Telegraafpubliek dan ze zelf denken. Eindoordeel: 1 (zegge: 1)
10-10-2007

Geachte quote, Zeker gezien uw eerdere -volgens sommigen pietluttige bijdragen- is het zeker niet aan u om anderen terecht te wijzen. Maar u moet vooral doen wat u niet laten kan. De reageeroptie biedt een scala aan mogelijkheden. U houdt van muggeziften, van Hietbrink schelden (zie ) en ik vind het aardig een cijfertje te geven.Ieder zijn meug. En volgens mij is dat ook een deel van het plezier voor de inzenders: hun huisvlijt blootstellen aan de openbare mening. En nu maar weer wachten op het volgende ik-je.
11-10-2007

In het overzichtsartikel Archief van ik@nrc.nl staat: “Met enige regelmaat laten vrouwen verrukt weten dat ze door wildvreemden tien jaar jonger worden geschat. Mannen-op-leeftijd komen daarentegen met prostaatpraatjes. Nee, lang niet alle ikjes hebben een grappige pointe”. En daarmee is het ik-je va vandaag geloofd en geprezen. Eindoordeel: 6 (zegge: zes). (En nu snel naar de WC- voor de vijfde keer dit uur)
11-10-2007

Haha! Kennelijk wordt marianne niet vaak genoeg voor 14 aangezien. Jouw reactie is -net als ieder ikje- op zijn eigen manier zeer genietbaar. Keep ‘em coming! Eindoordeel: 8 (zegge:acht)
11-10-2007

Goed te horen dat de bemoeizuchtige docent een beleefd antwoord krijgt in plaats van een mes tussen z’n ribben. Zou hij leerlingen ook op andere ongezonde-maar toegestane gewoontes aanspreken, zoals snoepen? De niet-gexpliciteerde pointe is kennelijk dat een tongpiercing van even verwilderde zeden blijk geeft als roken. ‘t is wat magertjes/bekrompen. De stijl is echter prima. Eindoordeel: 7 (zegge: zeven).
12-10-2007

Hans, sorry maar ik kan het niet laten. Ik neem aan dat je “felbegeerde” bedoeld? Schelden doet geen zeer en ik ben verrast dat je je energie steekt in het afkafferen van mijn -in het licht der eeuwigheid- onbenullige meninkje. Helaas dat de pen wat stroef ik je handen ligt. Eindoordeel: 5 (zegge:vijf).
15-10-2007

…en kijk eens wat er van terecht komt, van dat Vlaamse onderwijs: tweedracht en chauvinisme. Een tevreden roker is geen onrusstoker.
15-10-2007

@Johan en Wim: bedankt voor de observatie. Jullie hebben volkomen gelijk en ik zie het als opbouwende kritiek. Ik bof maar dat ik geen 1 (zegge: één) heb gekregen.
15-10-2007

Kennelijk vindt er een verschuiving plaats van de gulle lach naar de fijngevoelige, nauwkeurig neergepenseelde observatie zonder opmerkelijke pointe. Persoonlijk houd ik meer van het eerste. Eindoordeel: 6.5 (zegge:zeseneenhalf).
16-10-2007

Het duurde even, maar daar komt dan toch weer een leuke voorbij. Eenvoudig, ter zake en met zelfspot. Eindoordeel: 8 (zegge: acht)
16-10-2007

Samen met Henk van der Meyden zeg ik: “De honden blaffen, maar de karavaan trekt voort”. In regen en zonneschijn zeg ik gewoon het mijne van het ik-je van de dag. Niets meer, niets minder.
16-10-2007

@Amer: men schrijft “7″ en zegt “zeven”- vandaar.
17-10-2007

Beste Emma, u heeft het regeltje over het uitschrijven van getallen keurig opgelepeld, maar rapportcijfers worden doorgaans als getallen genoteerd- zoals u ook doet bij mijn 1.
17-10-2007

Het blijft me verbazen dat de gemoederen zo hoog oplopen, omdat iemand op zijn manier iets neerschrijft over een ik-je. Dat -getuige de reacties op het forum- de aanvoegende wijs weer terug is van weggeweest, is echter winst. Ik wens met name de Ingenieur nog een prettige dag- en zie zijn leerzame, opbouwende commentaren die vooral een inkijkje geven in het hoofd van de man zelf, met belangstelling tegemoet.
17-10-2007

@Henk van der Laan De Ingenieur heeft de strijdbijl begraven. Laten we hem met rust laten. Het geeft geen pas hem een klier te noemen.
17-10-2007

@ De Ingenieur Ik heb niet zoveel op met die heidense schrijvers en zou u de waarschuwing van Festus mee willen geven ter overdenking: “Gij raast (…) de grote geleerdheid brengt u tot razernij!”- Handelingen 26:24 (Statenvertaling)
17-10-2007

@ De Ingenieur Uw potjesgrieks en -latijn is aan mij niet besteed. Ter uwer overweging de waarschuwing van Festus : “Gij raast (…) de grote geleerdheid brengt u tot razernij!”- Handelingen 26:24 (Statenvertaling)
17-10-2007

Het spijt me zeer Criticus- maar een fan (imitatie is immers de oprechtste vorm van bewondering) heeft mijn nom de plume aangenomen. De Schrijvende Rechter is alive and kicking. Dan het ikje: een gevalletje van “net-niet”. De beoogde pointe is duidelijk, maar het uiteindelijke resultaat van de samentrekking levert bij lange na geen dijenkletser op- en dat is toch waar we elke dag weer op hopen. Eindoordeel: 6- (zegge: zes min)
17-10-2007

Geachte Ingenieur, Dat uw punt over Paulus geen betoog hoeft, lijkt me wat kort door de bocht, zelfs een dooddoener. De literatuur omtrent de waarde van Paulus voor het christendom is omvangrijk en divers. Maar dit is geen plaats voor theologische disputen-al zijn die van oudsher even Nederlands als de situaties die de ikjes proberen te schetsen. Evenals u doe ik er nu op deze plaats het zwijgen toe.
17-10-2007

Beste Jan, wat is er nu eenvoudiger dan het ik-je te lezen en het commentaar over te slaan, als het je niet aanstaat? De mensen maken zich tegenwoordigzo gauw druk om niets … -g-
17-10-2007

@Jan Ik ben de eerste om toe te geven dat in menig recensent een gemankeerd schrijver schuilt, maar het zijn twee kanten van dezelfde medaille: ik-je plus commentaar maakt uiteindelijk Bovendien ben ik niet van plan mij spoorslags te schikken naar de wensen van repressieve lieden, die het liefst zouden zien dat ik en andere reageerders ophoepelen. Dus misschien als je het nog eens vriendelijk vraagt .. g-
17-10-2007

Hoewel verguisd door de meeste reageerders, weet ik me gesteund door vele lezers in den lande voor wie het ik-je en een oordeel van De Schrijvende Rechter onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Voor hen houd ik mijn rug recht en trotseer ik de onverdraagzaamheid van types als Pat. Dank u wel, lieve mensen!
17-10-2007

Het spijt mij. Ik ben de afgelopen zo benepen en zo kleinzeilig bezig geweest dat ik mij nu te zeer schaam om nog een beoordeling van dit ik-je te kunnen plaatsen. Beoordeling van mijn schaamte op een schaal van nul tot tien: 10 ( zegge: tien ).
18-10-2007

.. en mijn imiterende fan does it again -g-. Goed gebruld, leeuw! Wat een aardig ik-je vandaag: Van den Berg krijgt een terechte bekeuring van een kwieke agente en kijkt op zijn neus. Een wellicht onbedoelde maar naar mijn mening wel geestige pointe. Eindoordeel: 7.5 (zegge: zeveneneenhalf).
18-10-2007

Wat krijgen we nou? Zit iedereen maar onder mijn naam te schrijven en recht te spreken? In wat voor land leven we, vraag ik u af?
Aan anarchie heb ik beroepshalve een enrome hekel. Hou ermee op! Bent u niet trots op Nederland? En nu het ikje: getuigt van een aardige portie zelf-humor. Goedbedoelde pointe. Daarom is het pesthumeur helemaal niet nodig. Eindoordeel: 6 (zegge: zes).
Ik had hieraan nooit moeten beginnen. Ik haal met “De Schrijvende Rechter” als pseudoniem de gehele vaderlandsche magistratuur door het slijk. Mag ik alle lezers mijn oprechte excuses aanbieden voor de overlast die ik heb veroorzaak en nog veroorzaak ? ( zegge: sorry )
Zo pointeloos zijn de ik-jes niet vaak- alhoewel er sprake is van een zorgwekkende trend de laatste paar weken. Het onbeduidend voorval is dragelijk neergeschreven. Eindoordeel: 5 (zegge: vijf).
De Ingenieur is vandaag kennelijk niet geinspireerd door Cicero maar door Hans Dorrestijn: “Ik moest een schaap een tongzoen geven”. -g-
Ik zegge helemaal niets!
Het zou toch werkelijk al te bar worden, wanneer onschuldigen ervan worden verdacht dit ik-je te hebben geschreven -g-
Een geestig, goedgeschreven ikje dat uitnodigt tot overpeinzing. Eindoordeel: 8 (zegge: acht).
Wanneer je op elkaar goed kent: Elzen Vetter; indien de afstand groter is: Els Vetters; en wanneer het er heel veel zijn: Elzens Vettersens
Als niemand het doet, zal ik wel de vraag stellen die op menig goed ik-je volgt: “Dat komt wel erg toevallig uit-zou het wel echt waar zijn?” -g-
Als niemand anders het doet, zal ik wel de vraag stellen die op menig goed ik-je volgt: “Dat komt wel erg mooi uit- zou het wel echt waar zijn? Het moet toch na te gaan zijn of beide congressen inderdaad op dezelfde dag en lokatie plaatsvonden?” -g-
Quasi-literaire dialoogjes in een poging om een banaal kroegvoorval-”Vrouw loopt met dronken harses tegen spiegel”- op te leuken. Ik kijk al uit naar de volgende bijdrage van deze auteur- waarschijnlijk een monologue interieure over het verschijnsel “Poep op de stoep”. Eindoordeel: 5.5 (zegge: vijfeneenhalf). @De Ingenieur: goed te horen dat u gezond en wel bent. In u weet ik immers een vriend en geestverwant, wiens innerlijke beschaving mij tot voorbeeld strekt.
Op zich lijkt het me prima dat de politie ouwe bakken van de weg haalt om te zien of ze nog in goede staat verkeren. Geen overbodige luxe bij wagens uit 1979 die een APK-keuring nodig hebben. Maar ik vrees dat de pointe een poliek-correctheidsgehalte heeft van pre-Fortuynistische proporties….brrr. Enfin, niet onaardig geschreven. Eindoordeel: 6+ (zegge: zes plus).
@ Yvette Naar mijn persoonlijke smaak staan pointe en stijl voorop. Het onderwerp is hieraan ondergeschikt. Maar ieder het zijne.
Alhoewel het feitelijk niet het doel is van deze site, voel ik mij te beroerd nog te min om mijn sympathie richting mevrouw Verdonk uit te spreken. Eindoordeel: 8,5 (zegge: achteneenhalf).
Ik kan mij enig gegrinnik niet onthouden, zo makkelijk als mijn volgers zich als volgers openbaren. Uiteraard weten mijn trouwe aanhangers dat ik niet snel “nog” in plaats van “noch” zal gebruiken. En aan mijn goede vriend ir. van Oort: alhoewel ik graag een keer van gedachten had gewisseld met prof. Fortuyn, houd ik mij verre van zijn gedachtengoed.
@ Henk Geneesheer, genees uzelve…
Dit hoef je nog geeneens zelf mee te maken om het te kunnen verzinnen. Grappig en to-the-point geschreven. Eindoordeel: 7 (zegge: zeven).
Tjsa, bediendend personeel blijft een bron van beschaafd vermaak voor het NRC-lezend deel der natie. Hopelijk waren de coquilles niet zo zouteloos als de pointe van dit stukje- de redactie zal inmiddels met de handen in het haar zitten. Eindoordeel: 4 (zegge: vier).
Vanwege haar pedante, inconsequente en vulgaire reactie is er naast een eindoordeel voor roos (1; zegge:een) ook twee sancties: mond spoelen met water en zeep en het inleveren van de CAPS-lock. Gedraag je een beetje, ook al staat het je niet aan.
Haha! Het commentaar van een viswijf bij een ik-je over zeevruchten. Dit begint op interactieve kunst te lijken.
“koude handen van de spanning”, “erg zieke oude kater”… eigenaardige beeldspraken en een overdaad aan bijwoorden en bijvoegelijk naamwoorden die uiteindelijk leiden tot via de omweg van het “enorm abces” een absurdistische ontknoping met een pointe a la Roald Dahl. Enfin, morgen is er weer een dag. Eindoodeel: 5 (zegge: vijf).
@ Jan Ik heb me verschreven omdat ik nu eenmaal een slordige schrijver ben. Ik kan de griffier niet belasten met de eindcontrole- dat zou te gek zijn. Mijn reacties staan vol met dat soort dingen- haal uw hart dus maar op. Overigens blijf ik me erover verbazen dat mensen zich oprecht schijnen te ergeren aan mijn reacties. Jan geeft toch uiteindelijk een oordeel? Dat hij, en iedereen, vooral zijn gang gaat… alhoewel sommige reageerders zich wellicht beter thuis zullen voelen op de site van de Telegraaf.
Een prima ik-je, dragelijk geschreven, -afgezien van de uitdrukking “lopen te wandelen”, en twee keer “midden” in opeenvolgende zinnen-, geestige pointe. Eindoordeel: 7 (zegge: zeven). Maar aangezien de beste ik-jes niet altijd de geloofwaardigste zijn, werp ik toch de vraag op hoe een “burger” verzeild kan raken in een militaire oefening. Doorgaans zijn dat soort gebieden goed afgesloten…
Het zou de Ingenieur passen de lezers niet te vermoeien met zijn persoonlijke wrokjes en zich te beperken tot de ik-jes en zijn eenregelige lolligheidjes. Blijft u overigens gerust mijn bijdragen lezen-u steekt er allicht iets van op.
Nu de Generaal dit schrijft, wil ik niet uitsluiten dat dit (nog steeds geestige) ik-je deel uitmaakt van de ondermijnende propaganda van de anti-Uruzganlobby. Bij Marianne heeft het kennelijk al succes gehad…
Opnieuw een hautaine reactie van het NRC-publiek met een Telegraaf-mentaliteit. De pointe wordt node gemist. Eindoordeel: 5- (zegge: vijf min)

18-10-2007 tot 31-10-2007